Biz Labs Toastmasters Club Community

От скоро в Пловдив функционира Biz Labs Toastmasters Club - част от световната клубна мрежа на Toastmasters.

Целта на 14 650-те клуба на Toastmasters в 126 държави е да изграждат и развиват лидерски и комуникационни умения. 330-те хиляди членове на клубовете по целия свят подготвят и представят речи на английски език, дават и получават препоръки, учат се правилно да слушат и оценяват, при това в интелигентна компания и приятелска атмосфера.

Вече няколко месеца срещите се провеждат,като на всяка от тях виждаме нови лица и се радваме на повече гости. Клубът е единственият в Пловдив и е последовател на този в София, който има дългогодишна история. Срещите са подходящи за хора, които искат да придобият още по-добра езикова култура и ораторски умения на английски език, организационни умения и лидерски качества. Няма възрастовие ограничения.  Присъстващите са млади и амбициозни работещи хора с различни интереси и разнообразни професионални среди.

Целта ни е да се изслушваме и да допринасяме един на друг с опит, идеи, умения. Срещите в Пловдив се провеждат в 19 часа всяка 1-ва и 3-та сряда на месеца в споделения офис на Biz Labs, като освен за членовете на Toastmasters Club, са отворени и за гости (напълно безплатен, свободен достъп).