Какво е Биз Лабс?

Биз Лабс е платформа за общности, целящи креативност, продуктивност и създаване на стойност чрез сътрудничество.

Ние свързваме глобални и локални бизнеси, ние сме мост между бизнеса и технологията.

Ние свързваме хора със сходни цели и интереси- да развиват своята личност, познанията си, бизнеса си, способността и капацитета си да създават добавена стойност и създаването на една смислена и устойчива предприемаческа екосистема.

Ние имаме за цел бърза и ефикасна работа, базирана на методите на LEAN производството, адаптирани към нашите условия.

Ние използваме методи за иновация и креативност, които преподаваме в нашите уъркшопи.

Ние предлагаме платформа за общности, имащи същите цели като нас.

Ние предлагаме красиво и удобно работно място на нашите общности и клиентите ни.